Raport Zintegrowany
ESG 2020

Misja, wizja

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 103-2

Misja Zaufany: nasi klienci polegają na wysokiej jakości i wiarygodności świadczonych usług

Dostawca energii: kompleksowo zaspokajamy potrzeby energetyczne klientów (gaz + prąd + ciepło + inne/usługi)

Dom i biznes: dbamy i cenimy wszystkich naszych klientów – gospodarstwa domowe, firmy i instytucje

Jesteśmy zaufanym dostawcą energii dla domu i biznesu
Wizja Odpowiedzialnie: działamy przejrzyście w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej

Efektywnie: jesteśmy zoptymalizowani procesowo i kosztowo

Innowacyjne rozwiązania: jesteśmy liderem innowacyjności w branży energetycznej

Odpowiedzialnie i efektywnie dostarczamy innowacyjne rozwiązania energetyczne
Cel nadrzędny Wzrost wartości: naszą nadrzędną aspiracją jest kreowanie wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy i klientów

Stabilność finansowa: dążymy do zapewnienia długoterminowej stabilności finansowej i wiarygodności kredytowej

Wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGNiG
oraz zapewnienie stabilności finansowej

Misja PGNiG wskazuje na odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz odnosi się do skupienia uwagi na kliencie i jego potrzebach, rozróżniając przy tym specyfikę klienta indywidualnego i biznesowego.

Świadomość oddziaływania na otoczenie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne są fundamentami działań Grupy. Uwzględniając kwestie bezpieczeństwa energetycznego i innowacje, firmy z rodziny PGNiG wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy, zobowiązują się do spełniania najwyższych standardów w zakresie kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań uwzględniających potrzebę ochrony środowiska.

W realizacji misji, wizji i celu nadrzędnego w praktyce pomagają kluczowe wartości Grupy PGNiG. Odpowiedzialność, wiarygodność, partnerstwo i jakość zostały zapisane w Deklaracji wartości w Kodeksie etycznym Grupy PGNiG. Stanowią one etyczny drogowskaz dla strategicznych działań Grupy.

Wyniki wyszukiwania