Raport Zintegrowany
ESG 2020

Wyniki segmentu

Wytwarzanie

Przychody ze sprzedaży w segmencie Wytwarzanie w latach 2018-2020

2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG 1 844 1 606 1 617
Przychody ze sprzedaży między segmentami 929 959 770
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 2 773 2 565 2 387
– ciepło 1 469 1 330 1 322
– energia elektryczna 1 053 997 802

 

Koszty operacyjne w segmencie Wytwarzanie w latach 2018-2020

2020 2019 2018
Koszty ogółem (2 638) (2 417) (2 072)
– amortyzacja (795) (707) (472)
– zużycie surowców i materiałów (1 166) (1 120) (1 034)
– świadczenia pracownicze (234) (219) (205)
– usługi obce (207) (195) (191)
– odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie 16
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 1
– pozostałe koszty operacyjne, netto (232) (176) (186)

 

Wyniki wyszukiwania