Raport Zintegrowany
ESG 2020

Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy

Wskaźniki niefinansowe:
  • 102-41

Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy

Jednostka organizacyjna 2020 2019
PGNiG 97% 97%
GK PGNiG 95% 95%

W PGNiG układ zbiorowy dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Polsce (100%). ZUZP nie dotyczy pracowników zagranicznych zatrudnionych na prawie lokalnym.

W 2020 r. w PGNiG nie było zwolnień grupowych oraz nie odnotowano sporów zbiorowych.

Współpraca ze związkami zawodowymi

W GK PGNiG funkcjonuje wiele organizacji związkowych. PGNiG w sposób szczególny dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.

Całkowita liczba pracowników oficjalnie zrzeszona w związkach zawodowych

Jednostka organizacyjna 2020
PGNiG 60%
GK PGNiG 51%

Wyniki wyszukiwania