Raport Zintegrowany
ESG 2020

Urlopy związane z rodzicielstwem

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 401-3

Informacje dotyczące urlopów

Liczba pracowników, którzy w ciągu roku skorzystali z urlopu zawiązanego z rodzicielstwem

Liczba pracowników, którzy w ciągu roku skorzystali z urlopu związanego z rodzicielstwem
Jednostka organizacyjna 2020 2019
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
PGNiG 78 6 65 3
GK PGNiG 411 118 426 122

 

Liczba pracowników, którzy w ciągu danego roku powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem

Jednostka organizacyjna Liczba pracowników, którzy w ciągu danego roku powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem
2020 2019
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
PGNiG 41 4 40 3
GK PGNiG 219 113 207 118

 

Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu i pozostali zatrudnieni przez 12 miesięcy

Jednostka organizacyjna Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwemi pozostali zatrudnieni przez 12 miesięcy
2020 2019
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
PGNiG 28 10 27 2
GK PGNiG 162 127 185 121

Wskaźnik powrotu do pracy dla pracowników GK PGNiG w latach 2019-2020

Wskaźnik powrotu do pracy po urlopie dot. rodzicielstwa w GK PGNiG

Jednostka organizacyjna Wskaźnik powrotu do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem (w procentach)
2020 2019
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
PGNiG 53% 67% 54% 62% 100% 63%
GK PGNiG 53% 96% 63% 49% 97% 59%

Wskaźnik utrzymania zatrudnienia przez rok dla pracowników PGNiG, którzy powrócili po urlopie związanym z rodzicielstwem w latach 2019- 2020

Pracownicy objęcie systemem oceny pracy według płci i kategorii zatrudnienia

Jednostka organizacyjna Procent pracowników objętych oceną pracy według płci i kategorii zatrudnienia w 2020 r.
2020 2019
Kobiety Meżczyźni Razem Kobiety Meżczyźni Razem
PGNiG 88% 91% 89% 90% 100% 91%
GK PGNiG 75% 94% 82% bd. bd. bd.

Za urlop związany z rodzicielstwem uznaje się wszystkie rodzaje urlopów przysługujące z tytułu urodzenia/przyjęcia dziecka – np.: urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy.

Wyniki wyszukiwania