Raport Zintegrowany
ESG 2020

Segment w liczbach

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG w segmencie OiM

mln m3 2020 2019 2018 2017 2016
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Gaz wysokometanowy (E) 29 930 17 769 29 031 16 464 27 440 22 818 21 596
Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 745 261 751 262 721 671 611
Razem (przeliczony na E) 30 675 18 030 29 782 16 726 28 161 23 489 22 207
w tym:
PGNiG – Sprzedaż hurtowa 18 030 18 030 16 726 16 726 16 364 13 734 12 415
PGNiG OD – Sprzedaż detaliczna 8 198 7 815 7 868 7 245 7 753
PST – Sprzedaż hurtowa/detaliczna 4 447 5 242 3 929 2 510 2 039

 

Struktura odbiorców gazu ziemnego w Polsce poza GK PGNiG w segmencie OiM

mln m3 2020 2019
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG
Odbiorcy domowi 4 354 0 4 152 0
Handel, usługi, hurt 1 556 372 1 597 342
Zakłady azotowe 2 526 2 519 2 272 2 264
Elektrownie i ciepłownie 1 542 1 161 1 927 1 749
Rafinerie i petrochemia 2 412 2 400 2 020 2 013
Pozostali odbiorcy przemysłowi 3 583 692 3 182 903
Giełda 9 742 9 647 9 061 8 910
Razem sprzedaż w segmencie OiM poza GK PGNiG 25 715 16 791 24 211 16 181

 

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego poza Polską poza GK PGNiG

mln m3 2020 2019 2018 2017 2016
GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
PST 3 720 5 028 3 929 2 186 2 384
Eksport z Polski i sprzedaż na Ukrainie 1 239 544 451 728 370
Razem (przeliczony na E), w tym: 4 959 5 572 4 380 2 914 2 754

 

Struktura odbiorców gazu ziemnego poza Polską poza GK PGNiG

mln m3 2020 2019
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG
Odbiorcy domowi 18 32
Handel, usługi, hurt 1 586 2 677
Pozostali odbiorcy przemysłowi 14 16
Giełda 2 105 2 303
Eksport z Polski i sprzedaż na Ukrainie 1 239 1 239 544 544
Razem sprzedaż w segmencie OiM poza GK PGNiG 4 959 1 239 5 572 544

 

Struktura odbiorców energii elektrycznej PGNiG w segmencie OiM

2020 2019
GWh Udział % GWh Udział %
Odbiorcy końcowi 0 0%
Przedsiębiorstwa obrotu 151 1% 492 6%
Rynek bilansujący 50 1% 353 5%
Giełda 8 875 90% 6 713 85%
Wytwórcy 832 8% 325 4%
Razem sprzedaż PGNiG 9 908 100% 7 883,0 100%

 

Pojemności czynne i udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych

Pojemności czynne instalacji
magazynowych (mln m3)
Udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych (mln m3) Udostępnione pojemności czynne instalacji magazynowych (GWh)
2020 2019 2020 2019 2020 2019
GIM Kawerna 825 825 810 813 8 883 8 915
IM Wierzchowice 1 300 1 200 1 300 1 200 14 264 13 166
GIM Sanok 1 050 1 050 1 050 1 050 11 521 11 521
Razem 3 175 3 075 3 160 3 063 34 668 33 602

Wyniki wyszukiwania