Raport Zintegrowany
ESG 2020

Wykorzystane materiały i surowce

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 301-1

Zużycie surowców i paliw w GK PGNiG w latach 2019-2020

Zużycie surowców i paliw ogółem 2020* 2019
[mln m3] [mln Mg] [mln m3] [mln Mg]
gaz ziemny 440,8 397,2
w tym PGNiG 301,8 295,5
węgiel kamienny 2,6 2,9
węgiel brunatny
* Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego.

Surowce nieodnawialne są podstawowym źródłem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w GK PGNiG. Węgiel kamienny jest używany do produkcji energii elektrycznej i ciepła głównie w elektrociepłowniach GK PGNiG TERMIKA, podczas gdy gaz ziemny zużywany jest w pozostałych spółkach do ogrzewania budynków, produkcji ciepła, energii (w tym także do produkcji energii elektrycznej w procesie ko- i trigeneracji) oraz procesów technologicznych, takich jak zasilanie pogrzewaczy ropy naftowej w procesie odsiarczania i odsalania, a także zasilania kotłów, silników tłoczni gazu, turbin gazowych oraz dopalania gazów odpadowych.

W 2020 r. w PGNiG odnotowano wzrost zużycia gazu w obszarze wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Powodem jest stopniowe przechodzenie na instalacje gazowe kosztem węglowych. Natomiast ilości gazu spalanego na flarach są zależne od liczby i długości prowadzonych testów na nowych odwiertach badawczych i oddawanych do eksploatacji.

Wyniki wyszukiwania