Raport Zintegrowany
ESG 2020

Fluktuacja pracowników

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 401-1
  • SOC-6/A1

Fluktuacja pracowników w GK PGNiG – nowo zatrudnieni/odejścia (podział ze względu na region, wiek i płeć)

Region: Polska Liczba zatrudnionych pracowników Liczba zwolnionych pracowników
Wiek Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
do 24 lat 38 85 123 8 24 32
25-34 181 295 476 69 131 200
35-44 170 223 393 91 143 234
45-55 50 144 194 51 158 209
powyżej 55 lat 3 31 34 159 438 597
Razem 442 778 1220 378 894 1272
Region: Europa Liczba zatrudnionych pracowników Liczba zwolnionych pracowników
Wiek Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
do 24 lat 1 1 1 1
25-34 1 12 13 1 1 2
35-44 7 10 17 2 9 11
45-55 6 13 19 1 2 3
powyżej 55 lat 2 5 7 0 4 4
Razem 16 41 57 4 17 21
Region: Pozostałe kraje Liczba zatrudnionych pracowników Liczba zwolnionych pracowników
Wiek Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
do 24 lat 2 2
25-34 1 20 21 2 18 20
35-44 7 7 1 29 30
45-55 3 3 2 15 17
powyżej 55 lat 7 7
Razem 1 30 31 5 71 76

Fluktuacja pracowników w latach 2019-2020 w GK PGNiG

Jednostka organizacyjna Nowo zatrudnieni w 2019 r. w proc. wszystkich pracowników Nowo zatrudnieni w 2020 r. w proc. wszystkich pracowników Odejścia z pracy w 2019 r. w proc. wszystkich pracowników Odejścia z pracy w 2020 r. w proc. wszystkich pracowników
PGNiG 3,99% 4,98% 3,51% 4,53%
GK PGNiG 8,34% 5,32% 6,79% 5,56%

Wyniki wyszukiwania