Raport Zintegrowany
ESG 2020

Segment w liczbach

W całym 2020 r. zgazyfikowano 71 nowych gmin, a stopień pokrycia geograficznego pod kątem liczby zgazyfikowanych gmin wyniósł 67,26% (1 666 z 2 477).

Wolumen dystrybucji gazów (gaz wysokometanowy, zaazotowany)

mln m3 w jednostkach naturalnych 2020 2019 2018 2017 2016
Razem wolumen dystrybucji gazów 11 570 11 531 11 747 11 645 10 858
– w tym gaz wysokometanowy 10 194 9 976 9 918 9 797 9 301
– w tym gaz zaazotowany 1 061 1 048 971 989 836

 

Długość sieci dystrybucyjnych

tys. km 2020 2019 2018 2017 2016
Długość sieci dystrybucyjnych 195 191 186 183 180

Wyniki wyszukiwania