Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kluczowe liczby

Gru­pa Ka­pi­ta­ło­wa PGNiG w 2020 r.:

39,2 mld zł

Przychody ze sprzedaży

7,3 mld zł

Zysk netto

62,9 mld zł

Suma bilansowa

13,0 mld zł

EBITDA

4

Największa Polska spółka na GPW*

24,6 tys.

Liczba pracowników

9,6 mld zł

EBIT

32,0 mld zł

Kapitalizacja rynkowa

24,5 mln zł

Średnia dzienna wartość obrotów

*Pod względem kapitalizacji rynkowej wg stanu na dzień 30 grudnia 2020 r.

Po­szu­ki­wa­nie i Wy­do­by­cie:

927 mln zł

EBITDA

4,5 mld m3

Wydobycie gazu ziemnego

1,3 mln ton

Wydobycie ropy nafrowej, kondensatu i NGL

>200

Koncesji wydobywczych

~930,9 mln boe

Zasoby gazu i ropy naftowej

Obrót i Ma­ga­zy­no­wa­nie:

9 580 mln zł

EBITDA

30,7 mld m3

Wolumen sprzedaży gazu Grupy
(poza GK PGNiG)

3,1 mld m3

Własne pojemności magazynowe w segmencie

9,7 mld m3

Wolumen sprzedaży gazu na TGE

14,8 mld m3

Wolumen importu gazu

Dystrybucja:

2 156 mln zł

EBITDA

7,3 mln

Liczba klientów

195,2 tys. km

Długość sieci dystrybucyjnej
(wraz z przyłączami)

1666

Liczba zgazyfikowanych gmin

11,6 mld m3

Wolumen dystrybucji gazu (w jedn. naturalnych)

Wytwarzanie:

930 mln zł

EBITDA

38,9 PJ

Produkcja ciepła

3,6 TWh

Produkcja energii elektrycznej

5,2 GWt

Moc cieplna

1,2 GWe

Moc elektryczna

Wyniki wyszukiwania