Raport Zintegrowany
ESG 2020

Nakłady inwestycyjne w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2019-2020

Nakłady inwestycyjne* poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG 2020 2019 2018
Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: 2 557 2 508 2 232
Norwegia 1 572 1 414 1 149
Pakistan 75 136 94
Libia 4 4 9
* w tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego.

Kluczowe projekty i inwestycje w Polsce

W 2020 r. nakłady inwestycyjne PGNiG w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły ok. 884 mln zł. Do najważniejszych zadań poszukiwawczych / rozpoznawczych / badawczych  realizowanych w 2020 r. było m.in.:

 • odwiercenie otworów badawczych Nowe Sady 1 i Kramarzówka 3;
 • odwiercenie otworów rozpoznawczych Grochowce 1K i Kramarzówka 3H;
 • odwiercenie otworów eksploatacyjnych Paproć-66H i Przemyśl-318K.

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność poszukiwawczą w kraju wyniosły ok. 587 mln zł. Kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi w 2020 r. były m.in.:

 • zabudowa dodatkowej sprężarki na KGZ Żołynia;
 • zabudowa doprężarek na KGZ Tarnów II;
 • zagospodarowanie padu  Gilowice 3;
 • zagospodarowanie odwiertów Przemyśl 288K, 302K, 305K – KGZ Żurawica;
 • budowa instalacji do sprężania gazu ze złoża Tarchał;
 • podłączenie odwiertów Mirocin 66K, 67K, 68K, 69K – KGZ Mirocin – inwestycja będzie zakończona w 2021 r.

Kluczowe projekty i inwestycje zagraniczne

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność wydobywczą za granicą wyniosły ok. 133 mln zł, w tym nakłady inwestycyjne poniesione w Pakistanie w 2020 r. wyniosły 75 mln zł, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nakłady wyniosły ok. 58 mln zł.

2020 r. był rekordowy dla PGNiG UN pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, które wyniosły ok. 3,57 mld NOK (1,57 mld zł). W 2020 r. nakłady inwestycyjne poniesione w Norwegii (bez uwzględnienia kwoty z tytułu akwizycji) wyniosły ok. 1,86 mld NOK (0,82 mld zł). W 2020 r. spółka podejmowała działania mające na celu utrzymanie wydobycia z obecnych złóż przy zachowaniu dobrych wyników operacyjnych, poprzez inwestycje w:

 • akwizycję dodatkowych udziałów w licencjach PL636 i PL636B, zawierających złoże Duva;
 • zakup udziałów w koncesji PL29B oraz w koncesji PL127C zawierającej odkrycie Alve Nord, a także zwiększenie udziałów w Gina Krog;
 • akwizycje w koncesjach PL193, PL193B, PL193C oraz PL193D, obejmujących udziały w złożu Kvitebjorn oraz udziały w złożu Valemon;

Wyniki wyszukiwania