Raport Zintegrowany
ESG 2020

01

Dywersyfikując źródła
surowców dbamy o

BEZPIECZEŃSTWO
ENERGETYCZNE

02

Rekordowe wyniki
potwierdzają naszą

EFEKTYWNOŚĆ

03

Włączając się w budowę
gospodarki niskoemisyjnej dbamy o

ŚRODOWISKO

REKORDOWE
WYNIKI

  • 13,0 mld

    EBITDA

  • 9,6 mld

    EBIT

  • 39,2 mld

    Przychody

W marcu 2020 roku dobiegło końca postępowanie sądowe, w którym PGNiG SA domagało się od rosyjskiego dostawcy gazu ziemnego – Gazpromu – zmiany formuły cenowej w obowiązującym nas do końca 2022 roku kontrakcie jamalskim. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał długo oczekiwany, historyczny wyrok na korzyść PGNiG SA.

Paweł Majewski Prezes Zarządu PGNiG SA

Niższe koszty pozyskania gazu ze Wschodu pozwoliły nam wypracować rekordowe wśród polskich spółek wyniki EBIT i EBITDA. Czwarty kwartał 2020 roku zakończyliśmy zyskiem wynoszącym 1,30 mld zł. Cały rok 2020 przyniósł ponad dwukrotny wzrost rok do roku wskaźnika EBITDA – do ponad 13 mld zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł 7,34 mld zł, w porównaniu z 1,37 mld zł w 2019 roku.

Zobacz więcej

KONSEKWENTNA
GAZYFIKACJA KRAJU
POMIMO PANDEMII

Polska Spółka Gazownictwa odpowiedzialna za Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową nie zmniejszyła tempa inwestycji. Wsparciem gazyfikacji są fundusze unijne.

Więcej
113 tys.

nowych przyłączy gazowych w 2020 r.

126

gmin uzyskało dostęp do sieci gazowej dzięki programowi realizowanemu od 2018 r.

71

gmin zgazyfikowano w samym 2020 r.

67,26 %

stopień pokrycia geograficznego

NASZE
OTOCZENIE

#otoczenie2020

Otoczenie makroekonomiczne

Więcej

#otoczenie2020

Otoczenie rynkowe

Więcej

#otoczenie2020

Otoczenie konkurencyjne

Więcej

#otoczenie2020

Otoczenie regulacyjne

Więcej

PODSUMOWANIE
ROKU

Zobacz więcej

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok. To okres, który – naznaczony wyjątkowymi okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19 – obfitował w kilka przełomowych wydarzeń z punktu widzenia Grupy Kapitałowej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Paweł Majewski Prezes Zarządu PGNiG

MODEL BIZNESOWY
I SEGMENTY
DZIAŁALNOŚCI

927 mln

EBITDA segmentu w 2020 r.

4,5 mld
m3

Wydobycie gazu ziemnego

1,3 mln
t

Wydobycie ropy naftowej, kondensatu i LNG

>200

Koncesji wydobywczych

9 580 mln

EBITDA segmentu w 2020 r.

30,7 mld
m3

Wolumen sprzedaży gazu Grupy
(poza GK PGNiG)

3,1 mld
m3

Własne pojemności magazynowe w segmencie

9,7 mld
m3

Wolumen sprzedaży gazu na TGE

14,8 mld
m3

Wolumen importu gazu

2 157 mln

EBITDA segmentu w 2020 r.

7,3 mln

Liczba klientów

195,2 tys.
km

Długość sieci dystrybucyjnej
(wraz z przyłączami)

1666

Liczba zgazyfikowanych gmin

11,6 mld
m3

Wolumen dystrybucji gazu (w jedn. naturalnych)

930 mln

EBITDA segmentu w 2020 r.

38,9 PJ

Produkcja ciepła

3,6 TWh

Produkcja energii elektrycznej

5,2 GW
t

Moc cieplna

1,2 GW
e

Moc elektryczna

#srodowisko

Program Poprawy Efektywności Energetycznej w GK PGNiG

Zobacz więcej

#srodowisko

Nowy program
wodorowy PGNiG

Zobacz więcej

#srodowisko

Projekty i technologie
środowiskowe

Zobacz więcej

#srodowisko

Redukcja
Emisji CO2

Zobacz więcej

#spoleczenstwo

Działania wspierające walkę z pandemią COVID-19

Zobacz więcej

#spoleczenstwo

Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego

Zobacz więcej

#spoleczenstwo

Zarządzanie zmianą
pokoleniową

Zobacz więcej

#zarzadzanie

Zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi GK PGNiG

Zobacz więcej

#zarzadzanie

System zarządzania
etyką i compliance

Zobacz więcej

#zarzadzanie

PGNiG
na GPW

Akcjonariat i inwestorzy

Wyniki wyszukiwania