Raport Zintegrowany
ESG 2020

W oparciu o wdrożony System Oceny Pracy i MBO acownicy PGNiG podlegają ocenie raz lub dwa razy w roku. Elementem oceny, na który położony został szczególny nacisk, są indywidualne cele wyznaczane pracownikom, powiązane z celami strategicznymi Spółki. Proces umożliwia każdemu pracownikowi rozmowę o potrzebach i wyzwaniach jego stanowiska pracy, a także jest dla pracownika źródłem informacji zarówno na temat osiągnięć, jak i kwestii dotyczących własnego rozwoju.

  • GRI 404-3
  • SOC-6/C1

Odsetek osób objętych procesem oceny pracy w GK PGNiG.

Jednostka organizacyjna Pracownicy objęci procesem oceny pracy w proc.
2020 2019
PGNiG 96% 98%
GK PGNiG 82% 82%

W PGNiG oceną pracy nie są objęci pracownicy zagraniczni zatrudnieni na prawie lokalnym.

Pracownicy objęcie systemem oceny pracy według płci i kategorii zatrudnienia

Jednostka organizacyjna Procent pracowników objętych oceną pracy według płci i kategorii zatrudnienia w 2020 r.
Kobiety Mężczyźni Razem Stanowiska menadżerskie Stanowiska pozostałe
PGNiG 98% 95% 96% 100% 96%
GK PGNiG 89% 81% 82% 100% 80%

Wyniki wyszukiwania