Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne w obszarze magazynowania

W 2020 r. w KPMG Kosakowo kontynuowano budowę klastra B w celu uzyskania dodatkowej pojemności czynnej.

Wyniki wyszukiwania