Raport Zintegrowany
ESG 2020

Komentarz Prezesa Zarządu

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu jednoznacznie wskazują kierunek działań na najbliższe 30 lat, którym jest neutralność klimatyczna. To oznacza, że gaz ziemny trzeba będzie zastąpić „zielonym” gazem, takim jak biometan czy zielony wodór, wytwarzany za pomocą odnawialnych źródeł energii. Dlatego też specjalizując się w paliwach gazowych, chcemy rozwijać nasze kompetencje także w paliwach alternatywnych.

Europejska polityka klimatyczna jest dla PGNiG szansą na rozwój i odegranie istotnej pozycji w procesie dekarbonizacji całej polskiej gospodarki w oparciu o gaz ziemny jako paliwo przejściowe oraz wodór i biometan jako docelowe paliwa przyszłości.

Kluczowe dla nas jest rozszerzenie naszego portfolio produktów. Stąd nasze rosnące zaangażowanie w rozwój rynku biometanu w Polsce, którego potencjał szacujemy na 7-8 mld m³. W niedalekiej przyszłości w nowoczesnych instalacjach będzie można produkować biometan z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z produkcji przemysłu przetwórczego. Biometan będzie uzupełnieniem gazu ziemnego w procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz po sprężeniu jako np. bioCNG stanie się zielonym paliwem do pojazdów.

Chcemy być także integratorem i konsolidatorem branży ciepłowniczej. Już teraz, poprzez PGNiG TERMIKA, jesteśmy drugim graczem na rynku ciepłowniczym w kraju i aktywnie poszukujemy możliwości wzmocnienia naszej pozycji. Jednocześnie będziemy inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach. To nie tylko zwiększy synergię tych jednostek z całą Grupą, ale dostosuje rozwiązania w nich stosowane do wymogów unijnych. Obecnie rynek ciepłownictwa opiera się w dużej mierze na węglu. Natomiast wspomniana Polityka klimatyczna UE spowoduje, że w najbliższych latach będzie następowała silna transformacja całego rynku. Nasza specyfika – firmy działającej na rynku gazu – może znacznie pomóc w tym procesie. Uważamy, że gaz będzie paliwem, które pozwoli na transformację całej gospodarki. Oznacza to, że w najbliższych latach większość ciepłowni i elektrociepłowni będzie przechodzić na zasilanie gazem.

Naszym priorytetem w tym procesie jest zapewnienie stabilnych dostaw gazu ziemnego, który jako paliwo przejściowe będzie ważnym ogniwem dekarbonizacji polskiej gospodarki. Kolejny etap to obniżenie emisyjności własnej działalności oraz wsparcie rozwoju rynku paliw alternatywnych. Do tego niezbędne będą inwestycje oraz dodatkowe nakłady w badania i rozwój. Utworzenie jednego koncernu multienergetycznego wraz z PKN ORLEN i Grupą Lotos pozwoli nam skutecznie sprostać wszystkim tym wyzwaniom obecnego świata.

Wyniki wyszukiwania