Raport Zintegrowany
ESG 2020

Segment w liczbach

Wolumeny sprzedaży regulowanej poza GK PGNiG ciepła (w TJ) i energii elektrycznej ogółem z produkcji (w GWh)

w TJ 2020 2019 2018 2017 2016
Razem wolumen sprzedaży ciepła z produkcji 38 940 39 263 40 659 42 611 39 527
w PGNiG TERMIKA 36 495 36 880 38 290 40 037 38 780
w PGNiG TERMIKA EP* 2 445 2 383 2 369 2 574 747
w GWh
Razem wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji 3 638 3 948 3 974 3 882 3 604
w PGNiG TERMIKA 3 202 3 493 3 535 3 593 3 466
w PGNiG TERMIKA EP* 436 455 439 289 138
* Dane za 2016 r. dotyczą wolumenów sprzedaży wytworzonych przez PEC i SEJ. Od 2017 r. dane dotyczą PGNiG TERMIKA EP (w skład której wchodzą PEC i SEJ).

 

Moce osiągalne wg koncesji, zakładu produkcyjnego i oddziału

Jednostka wytwórcza Ciepło [MW] Energia Elektryczna [MW] Energia Chłodnicza [MW] Zdolności wytwórcze w sprężonym powietrzu [tys.m3/h]
PGNiG TERMIKA 4 346 1 015
EC Siekierki 2 068 620
EC Żerań* 1300 386
EC Pruszków 164 9
C Kawęczyn 465
C Wola 349
PGNiG TERMIKA EP 773 185 17 240
Oddział Zofiówka 279 113 117
Oddział Moszczenica 4 2
Oddział Pniówek 121 39
Oddział Suszec lokalizacja Suszec 72 14 17 123
Oddział Suszec lokalizacja Częstochowa 38 11
Oddział Wodzisław lokalizacja Wodzisław Śląski 3 3
Oddział Wodzisław lokalizacja Niewiadom 55 2
Oddział Racibórz lokalizacja Racibórz 3
Oddział Racibórz lokalizacja Kuźnia Raciborska 87
Oddział Żory lokalizacja Żory 4
Oddział Żory lokalizacja Czerwionka-Leszczyny 87
Biuro Dystrybucji 15
* W EC Żerań trwałe odstawienie 4 kotłów wodnych węglowych WP120 (9, 10, 11, 12) do likwidacji w związku z dostosowaniem zakładu do nowych wymagań emisyjnych, zmiana koncesji na wytwarzanie ciepła obejmująca likwidację K9, K10 – w trakcie procedowania w URE (nadal obowiązuje koncesja zatwierdzona decyzja z 07.12.2018 r.); w trakcie rozruchu 3 kotły gazowe wodne o mocy 130 MW każdy.

Wyniki wyszukiwania