Raport Zintegrowany
ESG 2020

Będąc odpowiedzialnym podmiotem zarówno w aspektach biznesowych, jak i pracowniczych PGNiG oraz GK PGNiG podejmuje wysiłki pozwalające na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego młodzieży, która jest zainteresowana pracą w branży energetycznej i wydobywczej.

Mając poczucie obowiązku kształtowania przyszłych pokoleń, jako jedna z największych Grup Kapitałowych w kraju, umożliwia skorzystanie z wiedzy i doświadczenia swoich pracowników poprzez udział w programach praktyk i staży. Poprzez realizowane programy młodzież otrzymuje szanse poznania organizacji, specyfiki pracy w branży gazowo-naftowej, a co najważniejsze, w praktyce wykorzystuje wiedzę zdobytą w szkole lub na studiach.

W PGNiG organizowane są następujące programy stażowo-edukacyjne:

  • GeoTalent – Autorski program edukacyjno-stażowy PGNiG, którego działania skierowane są do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest poszukiwanie i pozyskiwanie do pracy najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej. W ramach programu GeoTalent prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-rozwojowym, takie jak: warsztaty, konkursy dla studentów, Program Mentoringu, Program Ambasadorski, Program Praktyk Letnich.
  • Złoża Kariery – Celem programu jest umożliwienie studentom i absolwentom wszystkich kierunków studiów (z wyjątkiem kierunków branżowych, tj. objętych programem GeoTalent) zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej stabilnej spółce. W ramach programu PGNiG oferuje możliwość odbycia praktyk oraz uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, wspierających proces budowy ścieżki kariery.

W 2020 r. PGNiG zaangażowało się w projekt Energia dla Przyszłości. Jest to program stażowy realizowany przez PGNiG w kooperacji z dwiema innymi grupami kapitałowymi (GK PGE i PKN Orlen) pod patronatem Ministerstwa Klimatu. Od października 2019 r. do projektu dołączyła czwarta firma energetyczna PSE S.A. Celem programu jest poszukiwanie najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych dla polskiej energetyki. Każdy z biorących w nim udział studentów może zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów. W piątej edycji programu uczestniczy 15 stażystów.

W trakcie trwania pandemii część praktyk i staży odbywała się w sposób zdalny lub została ograniczona ze względu na panujące obostrzenia. Jednak GK PGNiG była obecna w świecie internetowym, aby poprzez wirtualne spotkania przybliżyć młodzieży praktyczne aspekty pracy. Taką formę miały ogólnopolskie targi pracy JOBICON, w których uczestniczyła PSG, angażując się w prowadzenie warsztatów pt. „Rekrutacja w czasach koronawirusa” oraz „Sztuka pracy w zespole, czyli jak się pięknie wyróżnić”. W trakcie dni targowych spółka przeprowadziła ponad 90 spotkań, a jej profil został wyświetlony blisko 7 tys. razy.

W PGNiG istnieje również możliwość odbycia stażu poza wyżej wymienionymi programami. Łączna liczba uczestników praktyk i staży w Grupie w 2020 r. wyniosła 184 osoby.

Liczba praktyk i staży 2020 2019
Jednostka Uczniowie Studenci Absolwenci Uczniowie Studenci Absolwenci
PGNiG 2 18 9 74
GK PGNiG 54 129 1 166 165 162

W 2020 r. PGNiG zostało laureatem dziesiątej edycji konkursu Pracodawca Godny Zaufania w kategorii Programy stażowe za program GeoTalent, którego działania skierowane są do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej. Celem konkursu jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej.

Wyniki wyszukiwania