Raport Zintegrowany
ESG 2020

Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac

Monitorowanie działań z zakresu bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i realizowanym dwutorowo poprzez:

  • monitorowanie proaktywne – polegające na kontroli skutecznego wdrożenia procedur postępowania i środków eliminujących bądź minimalizujących ryzyko, ustalonych na etapie planowania. Jego celem jest ocena skuteczności działań prewencyjnych;
  • monitorowanie reaktywne – dostarczające informacji o zdarzeniach skutkujących stratą (wypadkach, awariach oraz chorobach zawodowych), pozwalające na wyciąganie odpowiednich wniosków i doskonalenie zarządzania tym obszarem. Jest działaniem prewencyjnym po fakcie, pozwalającym wyeliminować zdarzenia skutkujące stratą o podobnym charakterze w przyszłości.

Wszystkie zdarzenia awaryjne skutkujące stratą oraz zdarzenia lub warunki potencjalnie mogące skutkować stratą, związane z prowadzoną działalnością, podlegają raportowaniu. Dotyczy to zarówno działań realizowanych przez Oddziały PGNiG i Spółki GK PGNiG, jak również przez wykonawców czy dostawców realizujących prace na rzecz GK PGNiG.

  • wskaźnik własny 4
  • SHS-3/C1

Liczba wypadków przy pracy w GK PGNiG

W odniesieniu do poprzedniego roku w 2020 r. liczba wypadków przy pracy w całej GK PGNiG spadła o 6,88%, a liczba poszkodowanych osób w wypadkach przy pracy spadła o 6,17%. Poniższe tabele przedstawiają szczegóły dotyczące wypadkowości i innych zagadnień BHP w GK PGNiG.

Liczba wypadków przy pracy i poszkodowanych pracowników

Jednostka organizacyjna Ogólna liczba wypadków Liczba osób poszkodowanych w wypadkach w tym poszkodowani: Liczba wypadków zbiorowych z ogólnej liczby wypadków
Kobiety Mężczyźni Razem w wypadkach przy pracy w wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy liczba wypadków liczba osób
2020
PGNiG 15 1 14 15 15
GK PGNiG 149 8 144 152 152 2 5
2019
PGNiG 20 4 16 20 15 5
GK PGNiG 160 18 144 162 154 6 2 4

Rodzaje obrażeń w wypadkach przy pracy

Jednostka organizacyjna Rodzaj obrażeń
śmierć ciężkie uszkodzenia ciała lekkie uszkodzenia ciała
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
2020
PGNiG 1 14 15
GK PGNiG 8 144 152
2019
PGNiG 4 16 20
GK PGNiG 2 2 18 141 159

Wskaźniki absencji pracowniczej związanej z wypadkami

Jednostka organizacyjna Liczba dni niezdolności do pracy
Kobiety Mężczyźni Razem
2020
PGNiG 462 462
GK PGNiG 2 515 7 097 9 612
2019
PGNiG 81 796 877
GK PGNiG 468 7 432 7 900

Wskaźniki wypadkowe F, Wc, LDR

Jednostka organizacyjna Wskaźniki częstotliwości wypadków (F) Wskaźnik ciężkości wypadków (Wc) Wskaźnik straconych dni (LDR)
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
2020
PGNiG 0,99 3,79 3,19 0 33,0 30,80 0 37,62 11,91
GK PGNiG 1,29 8,29 6,45 314,38 49,28 63,24 49,07 49,95 49,72
2019
PGNiG 3,94 4,33 4,25 20,25 49,75 43,85 10,42 25,53 22,52
GK PGNiG 2,97 8,19 6,84 26,00 52,34 49,38 9,53 50,84 40,45
  • wskaźnik własny 5

Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych

Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych dla GK PGNiG

Jednostka organizacyjna Ogółem liczba chorób Wydane orzeczenia PIS o chorobach
Zawodowe uszkodzenia słuchu Zespół wibracyjny Pylica Inne
2020
PGNiG 3 3
GK PGNiG 5 1 4
2019
PGNiG 3 3
GK PGNiG 6 2 4

Wyniki wyszukiwania