Raport Zintegrowany
ESG 2020

Segment w liczbach

Wolumeny wydobycia gazu ziemnego GK PGNiG w podziale na kraje

mln m3 2020 2019 2017 2016 2016
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Polska 3 746 3 746 3 815 3 815 3 808 3 839 3 881
gaz wysokometanowy (E) 1 337 1 337 1 337 1 337 1 296 1 315 1 400
gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 2 409 2 409 2 478 2 478 2 512 2 524 2 481
Zagranica 773 295 674 193 738 697 576
Norwegia (gaz wysokometanowy (E) 478 481 538 548 517
Oddział PGNiG w Pakistanie (gaz zaazotowany Ls/Lw przeliczony na E) 295 295 193 193 200 149 59
RAZEM (przeliczony na E) 4 520 4 041 4 489 4 008 4 546 4 536 4 458

 

Wolumeny sprzedaży gazu ziemnego z segmentu poza GK PGNiG w podziale na kraje

mln m3 2020 2019 2018 2017 2016
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Polska 667 667 679 679 684 676 707
gaz wysokometanowy (E) 25 25 25 25 26 30 53
gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) 642 642 654 654 658 646 645
Zagranica 295 289 192 192 199 149 82
Norwegia (gaz wysokometanowy (E) 7 24
Oddział PGNiG w Pakistanie (gaz zaazotowany Ls/Lw przeliczony na E) 289 289 192 192 199 149 58
RAZEM (przeliczony na E) 962 956 871 871 883 825 790

 

Wolumeny wydobycia i sprzedaży ropy naftowej* w GK PGNiG (wraz z frakcjami)

tys. ton 2020 2019 2018 2017 2016
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Wydobycie ropy naftowej* 1 324 709 1 216 776 1 345 1 257 1 318
w Polsce 709 709 776 776 818 787 763
w Norwegii 615 440 527 470 555
Sprzedaż ropy naftowej* 1 332 713 1 210 771 1 411 1 271 1 347
z wydobycia w Polsce 713 713 771 771 818 792 754
z wydobycia w Norwegii 619 439 593 479 593
* Razem z kondensatem i NGL.

 

Wolumeny wydobycia pozostałych produktów

tys. ton 2020 2019 2018 2017 2016
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Gaz propan-butan 36 36 39 39 39 37 37
LNG 20 20 20 20 21 22 26
mln m3
Hel 3 3 3 3 3 3 3

 

Wolumeny sprzedaży pozostałych produktów

tys. ton 2020 2019 2018 2017 2016
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG GK PGNiG GK PGNiG GK PGNiG
Gaz propan-butan 36 36 39 39 39 37 37
LNG 20 20 20 20 21 17 22
mln m3
Hel 3 3 3 3 3 3 3

Wyniki wyszukiwania