Raport Zintegrowany
ESG 2020

Liczba projektów społecznych i ich beneficjentów

Wskaźniki niefinansowe:

Spółki GK PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły w 2020 r. ponad 550 inicjatyw i wydarzeń (z czego sam PGNiG blisko 140) w stosunku do ponad 500 projektów z 2019 r.

  • wskaźnik własny 7
  • wskaźnik własny 8

Liczba beneficjentów działań programów społecznych Grupy PGNiG wraz z Fundacją szacowana jest w 2020 r. na 20 mln osób. Tak duża liczba beneficjentów spowodowana jest specyficznym rokiem, kiedy większość działań poświęcona była walce z pandemią. W 2019 r. liczba odbiorców wsparcia i projektów społecznych Grupy była szacowana na ponad 365 tys. osób.

550

wspartych inicjatyw i wydarzeń

20 mln

beneficjentów

Wyniki wyszukiwania