Raport Zintegrowany
ESG 2020

Bioróżnorodność

Wskaźniki niefinansowe:

W 2020 r. GK PGNiG realizowała przedsięwzięcia, które znajdowały się w pobliżu obszarów chronionych i cennych przyrodniczo.

  • GRI 304-2
  • ENV-4/C1

Wszelkie prace wykonywane były zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zezwoleniami. Dodatkowo w obszarach o skrajnie wrażliwych siedliskach wykonywano inwentaryzację przyrodniczą. Jedynie w pojedynczych przypadkach pozyskiwano decyzje derogacyjne.

Najważniejsze przedsięwzięcia spółek GK PGNiG mające wpływ na bioróżnorodność

Nazwa przedsięwzięcia realizowanego w 2020 r. Lokalizacja (województwo / gmina) Nazwy obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000) Wpływ na bioróżnorodność
na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie w otulinach których zlokalizowane jest przedsięwzięcie lub w pobliżu których, tj. w odległości do 500 m, zlokalizowane jest przedsięwzięcie bezpośredni wpływ pośredni wpływ
Montaż hybrydowych (pole elektryczne i akustyczne) instalacji odstraszania ryb na ujęciach wody chłodzącej w EC Żerań z Wisły i Kanału Żerańskiego w celu niedopuszczenia do wpływania ryb do układu pompowego ujęć (Termika) mazowieckie/ Warszawa Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

ochrona ryb
Od sezonu lęgowego 2020 funkcjonują gniazda jerzyków na budynku głównym EC Żerań, gniazda zostały założone z inicjatywy budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Białołęka (Termika) mazowieckie/ Warszawa Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

umożliwienie gniazdowania jerzykom
KPMG Kosakowo – Budowa kawern w ramach klastra B (GSP) pomorskie, gm. Kosakowo 1. Obszar Natura 2000:
– Obszar Specjalnej Ochrony Zatoka Pucka PLB220005
2. Obszar Natura 2000:
– Specjalny Obszar Ochrony Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032
Natura 2000: Dolina Łobżonki PLH300040, Uroczyska Kujańskie PLH300052;
  1. Nadmorski Park Krajobrazowy
  2. Rezerwat Mechelińskie Łąki
odwracalny odwracalny
ZABARTOWO 3D (Geofizyka Toruń) kujawsko pomorskie i wielkopolskie/ Sępólno Krajeńskie, Łobżenica i Wyrzysk w powiecie pilskim, oraz Krajenka, Lipka, Zakrzewo, Złotów gm. miejska i Złotów gm. wiejska, w powiecie złotowskim Natura 2000: Dolina Łobżonki PLH300040, Uroczyska Kujańskie PLH300052; krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) brak
DERKACZ 3D (Geofizyka Toruń) zachodniopomorskie /Przybiernów, Nowogard, Golczewo rezerwaty przyrody: Przybiernowski Bór Bagienny i przełom Rzeki Wołczenicy; Cisy Rokickie im. Profesora Stanisława Króla*; Natura 2000: Ostoja Goleniowska PLH320013 oraz Ostoja Golczewska PLH320052; krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) brak
WILCZE 3D (Geofizyka Toruń) kujawsko-pomorskie i pomorskie/ Koronowo, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Gostycyn, Kęsowo, Chojnice rezerwaty przyrody:
rezerwaty przyrody:
Wąwelno*, Bagno Głusza*;
parki krajobrazowe: Krajeński Park Krajobrazowy;
Natura 2000: Bory Tucholskie PLB220009*;
Otulina Tucholskiego Parku Krajobrazowego krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) brak
KOCZAŁA MIASTKO 3D (Geofizyka Toruń) pomorskie, zachodniopomorskie /Miastko, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Biały Bór; rezerwaty przyrody: Jezioro Cęgi Małe*;
Natura 2000: Ostoja Drawska PLB3200019, Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, Jezioro Dymno PLH220069, Nowa Brda PLH220078
krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) brak
WIELKIE OCZY 3D(Geofizyka Toruń) podkarpackie/ Stubno, Jarosław, Laszki, Radymno, Wiązownica, Lubaczów, Oleszyce, Wielkie Oczy rezerwaty przyrody: Kamienne*, Moczary*;
Natura 2000: Łukawiec PLH180024, Lasy Sieniawskie PLH180054.
krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) brak
LUBIATOWO-KOPALINO I ŻARNOWIEC 2D (Geofizyka Toruń) pomorskie/ Krokowa, Choczewo, Gniewino parki krajobrazowe: Nadmorski Park Krajobrazowy;
Natura 2000: Białogóra PLH220003, Piaśnickie Łąki PLH220021
Otulina Nadmorskiego Parku Krajobrazowego krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) brak
ORPISZEW 3D (Geofizyka Toruń) wielkopolskie/ Krotoszyn, Rozdradżew, Ostrów Wlkp., Raszków, Dobrzyca rezerwaty przyrody: Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich*;
Natura 2000: Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007
krótkotrwały w momencie realizacji (środki transportu, rozkładanie i zbieranie sprzętu) brak
Otwór Chałupczyn-1 prace przygotowawcze pod teren wiertni, prace wiertnicze (PGNiG) lubuskie/Lubrza Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Otwór Sieraków-2H prace przygotowawcze pod teren wiertni, prace wiertnicze (PGNiG) wielkopolskie/ Sieraków Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015, Sierakowski Park Krajobrazowy Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015, Sierakowski Park Krajobrazowy wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Odwiert Brońsko-31H prace przygotowawcze pod teren wiertni (PGNiG) wielkopolskie/ Śmigiel Obszar Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 Obszar Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 odwiert zlokalizowany na gruntach użytkowanych rolniczo – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów
Otwór Lisiniec-1 prace przygotowawcze pod teren wiertni (PGNiG) wielkopolskie/ Rzgów Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002, obszarNatura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002, Obszar Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009, Nadwarciański Park Krajobrazowy, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu odwiert zlokalizowany na gruntach użytkowanych rolniczo – ograniczenie użytkowania terenu ze względu na prowadzenie prac, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Otwór Krobielewko-7 likwidacja terenu po wiertni (PGNiG) lubuskie/ Drezdenko Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Otwór Krobielewko-8 likwidacja terenu po wiertni (PGNiG) lubuskie/ Skwierzyna Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt – uzyskano decyzję derogacyjną na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz zezwolenie na płoszenie zwierzyny łownej stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Otwór Nowosiółki Dydyńskie-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) podkarpackie/gmina Fredropol Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego. wyłączenie z intensywnej produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Otwór Posada Rybotycka-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) podkarpackie/gmina Fredropol Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego. nieużytek porolny, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Otwór Koniusza-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) podkarpackie/gmina Fredropol Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego. użytek rolny – łąka i fragment lasu, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię, płoszenie zwierząt stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Otwór Olszany-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) podkarpackie/gmina Krasiczyn Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego grunt orny, zajęcie terenu w obszarze chronionym, potencjalne płoszenie zwierząt stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Otwór Boguszówka-1 (inwentaryzacja przyrodnicza) (PGNiG) podkarpackie/gmina Bircza Obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001, Park Krajobrazy Pogórza Przemyskiego Obszar Natura 2000 Ostoja Przemyska PLH180012 użytek rolny – łąka, zajęcie terenu w obszarze chronionym, potencjalne płoszenie zwierząt stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Kramarzówka -1K (PGNiG) podkarpackie/gmina Krzywcza Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu nie dotyczy użytek rolny – łąka, zajęcie terenu w obszarze chronionym stałe oświetlenie wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Kramarzówka -3H (PGNiG) podkarpackie/gmina Krzywcza Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu nie dotyczy Użytek rolny – łąka. Zajęcie terenu w obszarze chronionym stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Rycerka Dolna-1 (PGNiG) śląskie, gmina Rajcza Żywiecki Park Krajobrazowy, otulina nie dotyczy Użytek porolny – łąka sukcesyjna. Zajęcie terenu w obszarze chronionym, potencjalne płoszenie zwierząt stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Dukla-1 (PGNiG) podkarpackie/gmina Dukla Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego nie dotyczy wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Dukla-3H (PGNiG) podkarpackie/ gmina Dukla Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego nie dotyczy wyłączenie z produkcji leśnej, zajęcie terenu w obszarze chronionym, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Gilowce-3K (PGNiG) śląskie/gmina Miedźna nie dotyczy Obszar Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym. stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Gilowce-4H (PGNiG) śląskie/gmina Miedźna nie dotyczy Obszar Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym. stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Kulno-2 (PGNiG) podkarpackie/gmina Kuryłówka Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu Rezerwat przyrody Brzyska Wola wyłączenie z produkcji leśnej, zniszczenie szaty roślinnej na terenie pod wiertnię stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Pruchnik-39K (PGNiG) podkarpackie/gmina Pruchnik Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu nie dotyczy użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Grochowce-1K (PGNiG) podkarpackie/gmina Przemyśl nie dotyczy Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Zapałów-3K (PGNiG) podkarpackie/gmina Wiązownica nie dotyczy Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH 180054 użytek rolny – zajęcie terenu w obszarze rolniczym stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Miłaki-1 (PGNiG) warmińsko- mazurskie/gmina Lelkowo Obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 nie dotyczy użytek rolny – łąka, zajęcie terenu w obszarze rolniczym stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Miłaki-2K (PGNiG) warmińsko- mazurskie/gmina Lelkowo Obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 nie dotyczy użytek rolny – łąka, zajęcie terenu w obszarze rolniczym stałe oświetlenie przyszłej wiertni, hałas, wzmożony ruch pojazdów, płoszenie zwierząt
Badania sejsmiczne 3D Derkacz na obszarze koncesji Kamień Pomorski Nr 1/2000/Ł (PGNiG)   zachodniopomorskie/ Przybiernów, Stepnica, Golczewo, Wolin, Kamień Pomorski Obszary Natura 2000: Ostoja Goleniowska PLH320013, Ostoja Golczewska PLH320052,

Rezerwaty przyrody: Przełom Rzeki Wołczenicy, Przybiernowski Bór Bagienny,

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Las Golczewski, Las Samliński, Bukowa Góra,

Użytki ekologiczne: bez nazwy (gm. Golczewo),

nie dotyczy wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt nie dotyczy
Badania sejsmiczne 3D Derkacz
na obszarze bezkoncesyjnym
(PGNiG)
zachodniopomorskie/ Golczewo, Nowogard, Przybiernów Obszary Natura 2000: Ostoja Goleniowska PLH320013,  Ostoja Golczewska PLH320052,

Rezerwaty przyrody: Przybiernowski Bór Bagienny, Przełom Rzeki Wołczenicy, Cisy Rokickie im. Profesora Stanisława Króla,

Obszary Chronionego Krajobrazu: Las Czermnicki,

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe: Dolina Rzeki Wołczenicy, Las Golczewski, Przybiernowskie Cisy

Użytki ekologiczne: Mszar Łęgno, Grabiński Mszar, Trzechelska Brzezina, Uroczysko Zakłodzie, Czermnicki Mszar, Czermnicka Ostoja,

nie dotyczy wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu, czasowe płoszenie zwierząt brak
Badania sejsmiczne 3D Orpiszew
na obszarze koncesji Ostrów Wielkopolski
Nr 48/96/Ł (PGNiG)
wielkopolskie/ Rozdrażew, Dobrzyca, Raszków, Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski Obszary Natura 2000: Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy,

Rezerwat przyrody Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich

nie dotyczy wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu lub z użyciem dynamitu, czasowe płoszenie zwierząt brak
Badania sejsmiczne 3D Orpiszew
na obszarze bezkoncesyjnym
(PGNiG)
wielkopolskie/ Rozdrażew, Krotoszyn Obszary Natura 2000: Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy

nie dotyczy wzmożony ruch pojazdów, prowadzenie badań sejsmicznych z użyciem ciężkiego sprzętu, czasowe płoszenie zwierząt brak

Wyniki wyszukiwania