Raport Zintegrowany
ESG 2020

* 07.08.2013; 23.07.2014; 22.06.2015; 13.07.2016; 28.06.2017; 07.12.2018; 5.02.2019; 11.12.2020
** 27.12.2013; 24.03.2014; 16.01.2015; 18.01.2016; 20.02.2017; 20.07.2018; 11.12.2019; 12.03.2020
*** Sto­pa dy­wi­den­dy =  dywidenda na akcję / rocz­na śred­nia ce­na ak­cji.

Wyniki wyszukiwania