Raport Zintegrowany
ESG 2020

Zużycie energii

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 302-1
  • GRI 302-2
  • CCE-6/C1

Zużycie energii w GK PGNiG w latach 2019-2020

Zużycie energii 2020 2019
GK PGNiG* PGNiG* GK PGNiG PGNiG
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców nieodnawialnych energii elektrycznej [GWh] 867,7 89,1 899,8 80,5
ciepła [MJ] 742 667 582 6 953 628 170 6 579 020 601 6 050 360 850
pary [MJ] 317 760 354 317 760 354 321 513 571 321 513 571
chłodzenia [MJ] 2 873 574 2 712 345
Wytworzonej we własnym zakresie z surowców odnawialnych energii elektrycznej [GWh] 35,1 27,6
ciepła [MJ] 15 465 680 12 139 248
pary [MJ]
chłodzenia [MJ]
Zakupionej z sieci energii elektrycznej [GWh] 196,9 137,8 194,6 137,9
* Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego.

W 2020 r. w większości Spółek GK PGNiG przeważało zużycie energii wytwarzanej we własnym zakresie na bazie surowców nieodnawialnych. Pozostałe Spółki bazują na umowach z firmami energetycznymi. Wielkość zużywanej energii koreluje z rozwojem Grupy Kapitałowej, w skali całej Grupy odnotowano 7-proc. wzrost zużycia energii elektrycznej wytworzonej we własnym zakresie z surowców nieodnawialnych przy ponad 21-proc. wzroście ilości wytworzonej energii elektrycznej we własnym zakresie z surowców odnawialnych oraz niewielkim wzroście jej zakupu z sieci.

W ramach GK PGNiG wdrażane są rozwiązania proekologiczne, takie jak siłownie ko- i trigeneracyjne, które posiada część spółek. Wprowadzane są również instalacje fotowoltaiczne.

Wyniki wyszukiwania