Raport Zintegrowany
ESG 2020

Społeczna odpowiedzialność Grupy PGNiG postrzegana jest wielowymiarowo i realizowana na wielu poziomach. Grupa działa na rzecz społeczeństwa w wymiarze materialnym i niematerialnym, wspierając istotne obszary życia społecznego.

Ze względu na to, że Grupa jest jednym z największych podmiotów, który został powołany do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, u podstaw jej działalności znajdują się aktywności wynikające z prowadzonego podstawowego biznesu. W związku z tym rok do roku realizowanych jest wiele inwestycji, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie szybszych i trwalszych rezultatów. Należą do nich wszelkiego rodzaju inwestycje infrastrukturalne, które pozwalają na zapewnienie równego dostępu do energii gazowej całemu społeczeństwu.

Ponadto ważnym elementem wkładu w rozwój społeczeństwa, poza zapewnieniem podstawowych potrzeb, jest realizacja inicjatyw pozabiznesowych mających zasięg ogólnokrajowy. Są to działania, które podnoszą jakość życia w wymiarze intelektualnym i wspierają zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Należą do nich inicjatywy pozwalające na podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz budowanie świadomości kulturowej i tożsamości narodowej. GK PGNiG przyczynia się do kształtowania zasad moralnych oraz pasji życiowych społeczeństwa. Podejmowane działania w obszarze kultury, sportu i nauki wpływają na rozwój młodych pokoleń, od których w przyszłości zależeć będą ważne decyzje społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Tym samym PGNiG angażuje się w projekty upamiętniające historyczne i patriotyczne wydarzenia oraz wspiera renowacje i rozbudowy obiektów muzealnych. Ważnym elementem w tym obszarze jest pomoc w upowszechnianiu i umożliwianiu równego dostępu do dóbr kultury przez takie projekty jak m.in. objęcie mecenatem Teatru Telewizji. Jednocześnie PGNiG wspiera sport, który jednoczy społeczeństwo oraz kształtuje rozwój osobowości człowieka, promując takie wartości jak odpowiedzialność, determinację czy wytrwałość.

W 2020 r. działalność społeczna została przeorganizowana, gdyż znaczna część środków i sił została przekierowana na wsparcie walki z pandemią COVID-19, jednakże kontynuowano też długofalowe projekty. Grupa wpływa na społeczności poprzez swoją działalność dobroczynną i charytatywną realizowaną głównie przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zakres działalności Fundacji w ubiegłym roku poza wielomilionowym wsparciem covidowym obejmował wspieranie przedsięwzięć służących zachowaniu i rozwojowi dziedzictwa narodowego i kultury oraz działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych i sportu. Fundacja ma również na celu promowanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci o polskich bohaterach.

Działalność Fundacji opiera się na współpracy z partnerami programowymi i realizacji projektów własnych, co pozwala na jej efektywne wykorzystanie i dotarcie do osób najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski.

Wśród głównych projektów realizowanych przez Fundację w 2020 r. (poza projektami dot. wsparcia walki z pandemią), których beneficjentami był ogół społeczeństwa, można wymienić:

W ramach niego PGNiG OD, we współpracy z Fundacją PGNiG oferuje bohaterom walki o wolną Polskę realne wsparcie w postaci dopłat do rachunków za gaz do 900 złotych rocznie. Program został zapoczątkowany w GK PGNiG w 2016 r., jako inicjatywa dedykowana Powstańcom Warszawskim. W 2018 r. został rozszerzony o górników strajkujących w kopalni „Wujek”, a w roku 2020 rozpoczął się nabór zgłoszeń skierowany do Weteranów Wojny Obronnej 1939 roku. Dzięki dopłatom do rachunków za gaz bohaterowie polskiej wolności w większości przypadków nie muszą uiszczać opłat za wykorzystane paliwo gazowe. Ponadto Powstańcom Warszawskim, objętym programem Rachunek Wdzięczności, PGNiG OD zaproponowało 500 bezpłatnych „Pakietów na Zdrowie”, czyli produktów gwarantujących łatwy i szybki dostęp do usług medycznych.

W tym momencie program „Rachunek Wdzięczności PGNiG” obejmuje 408 uczestników Powstania Warszawskiego i/lub Weteranów Wojny Obronnej 1939 roku. Od rozpoczęcia przedsięwzięcia spółka PGNiG OD, wraz z Fundacją PGNiG SA, wypłaciła na ich rzecz blisko 920 tys. zł. W programie uczestniczy również 688 bohaterskich górników, którzy 16 grudnia 1981 r. brali udział w strajku w kopalni „Wujek”, a suma wypłat względem nich sięga ponad 905 tys. zł.

„Rachunek wdzięczności PGNiG” to wyraz podziękowania dla bohaterów za ich ofiarną postawę i poświęcenie dla walki o wolność Ojczyzny. Celem tej inicjatywy jest uhonorowanie osób dbających o odnowienie, przechowanie lub przywrócenie pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski. Akcja gwarantuje realne wsparcie dla bohaterów polskiej historii w postaci dopłat do rachunków za gaz.

Partnerami programu są: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

To program edukacyjny połączony z konkursem dla szkół podstawowych, które mogą ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i atrakcyjne nagrody. W ramach programu realizowane są również webinary dla nauczycieli na kanale YouTube lub Live Streaming na profilu FB Być jak Ignacy. W dotychczasowych czterech edycjach udział wzięło ponad 3 500 szkół i ponad 50 000 uczniów. W V edycji program „Być jak Ignacy” cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Pomimo utrudnień w działalności szkolnych kół naukowych związanych z pandemią, do programu zgłosiło się ponad 2 500 szkół.

Pozostałe działania CSR:

Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 niemożliwe było zorganizowanie zbiórki na terenie firmy na wiosnę. Podjęta została decyzja o wewnętrznej kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej pracowników Grupy PGNiG do oddawania krwi w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i szpitalach w okresie od 1 kwietnia do 14 czerwca. Każdy krwiodawca otrzymał imienne podziękowanie od Wiceprezesa Zarządu.

Natomiast 2 października na terenie siedziby spółki miała miejsce tradycyjna, stacjonarna akcja krwiodawstwa. Mimo niesprzyjającej aury, obaw związanych z pandemią koronawirusa oraz konieczności stosowania się do procedur bezpieczeństwa do donacji zarejestrowało się ponad 30 dawców, którzy oddali ponad 12 litrów tego cennego płynu.

Ponadto 4 grudnia podczas dnia górnika (Św. Barbary), ze względu na obostrzenia sanitarne nie odbyły się tradycyjne barbórki, zachęcano pracowników do oddania krwi, aby w ten sposób uczcić to święto.

Celem akcji PSG była walka ze smogiem oraz poprawa jakości życia Polaków żyjących w miastach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. W ramach II edycji przedsięwzięcia w 2020 r., w związku ze stanem epidemicznym, udało się przekazać tylko 2 mobilne urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza wraz z zewnętrznym wyświetlaczem ledowym (jeden dla MOK (miejsca obsługi klienta)). Ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego nie można było przeprowadzić bezpłatnych badań spirometrycznych. W trakcie kampanii PSG zorganizowała konferencje w dwóch lokalizacjach: Bydgoszczy i Kowalu. Uczestniczyło w nich maksymalnie 50 osób, w tym lokalni włodarze, politycy, samorządowcy, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych, dziennikarze i mieszkańcy, którym zależy na jakości powietrza w swojej lokalnej ojczyźnie. Akcja będzie kontynuowana w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Wsparcie kultury

PGNiG jako Mecenas Teatru Telewizji TVP wyraża zainteresowanie działaniami Spółki na rzecz kreowania i promocji wydarzeń, projektów i zjawisk reprezentujących kulturę wysoką. PGNiG jest wyłącznym mecenasem Teatru Telewizji. Sam ten projekt TVP jest jedyną taką inicjatywą w Europie, polegającą na przeniesieniu sztuk i spektaklów teatralnych na ekran TV. Dzięki inicjatywie szersze grono odbiorców może spojrzeć na sztukę i kulturę wysoką w nieco innym świetle niż wyłącznie na deskach teatru. Szczególnie w obecnym reżimie sanitarnym, kiedy to teatry są zamknięte, możliwość obcowania z tym rodzajem sztuki w telewizji szczególnie zachęca widzów.

Sponsoring sportu

PGNiG jako sponsor strategiczny wspiera rozwój polskiej piłki ręcznej od 2010 r. Sponsoruje seniorskie, młodzieżowe i juniorskie reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn. Jest tytularnym sponsorem PGNiG Superligi oraz PGNiG Pucharu Polski. Spółka zaangażowała się także w sponsoring piłki ręcznej plażowej.

PGNiG w grudniu 2020 r. przedłużyło współpracę ze Związkiem i będzie sponsorem strategicznym polskiej piłki ręcznej przez kolejne cztery lata – do końca 2024 r. Tak jak dotychczas PGNiG będzie wieloaspektowo wspierać polską piłkę ręczną jako sponsor strategiczny seniorskich, młodzieżowych i juniorskich reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn, Pucharu Polski oraz piłki ręcznej plażowej. To najważniejsza umowa sponsoringowa PGNiG w obszarze sportu.

PGNiG jest sponsorem tytularnym rozgrywek ligi piłki ręcznej w Polsce (zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Pod nazwą PGNiG Superliga odbywają się profesjonalne rozgrywki klubów, które rywalizują o tytuł Mistrza Polski. Podczas rozgrywek realizowane są także wydarzenia z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu skierowane do kibiców i społeczności lokalnej. Wśród najważniejszych z nich można wymienić:

  • Kampanię „Jesteśmy blisko Ciebie” – W ramach kampanii PGNiG Superliga Kobiet przygotowała serię krótkich materiałów wideo z serii „Q&A” z zawodnikami oraz zawodniczkami Superligi, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród fanów. Ponadto zawodnicy i zawodniczki przygotowali materiały wideo z treningiem wykonywanym w domu, wspierając akcję #zostańwdomu.
  • Superliga Spełnia Marzenia – W 2020 r. PGNiG Superliga postanowiła spełnić marzenia najmłodszych fanów ligi. Poprosili młodych kibiców o przesłanie listów ze swoimi „Superligowymi Marzeniami”. Konkurs wygrał 12-letni Maciek, którego marzeniem było spotkaniem z Adamem Morawskim – zawodnikiem Orlenu Wisły Płock. Spotkanie odbyło się 31 stycznia w Zabrzu tuż przed meczem NMC Górnik Zabrze – Orlen Wisła Płock. Chłopiec wraz z rodziną został zabrany do hotelu, w którym znajdowała się cała drużyna Wisły Płock, by móc porozmawiać z Adamem Morawskim i wymienić się upominkami. Chłopiec wykonał pierwsze podanie, a tuż po meczu Adam Morawski przeprowadził 15-minutowy trening z chłopcem.
  • Osocze ozdrowieńców to jeden z niewielu środków tak skutecznie wspomagających leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zawodnicy i zawodniczki Superligi, którzy pokonali koronawirusa, pomagają innym w walce z COVID-19 i innymi ciężkimi chorobami, dlatego zdecydowali się na oddanie osocza i krwi. Liczba zawodników i zawodniczek, którzy oddają krew w ramach pomocy w walce z COVID-19, wciąż rośnie.
  • Szkolenia – Superliga jako jedyna liga w Polsce przeprowadziła w każdym klubie szkolenie dla sportowców i trenerów w zakresie komunikacji z mediami i prowadzenia kanałów w mediach społecznościowych. Łącznie w okresie sierpień-grudzień odbyło się 14 szkoleń w lidze męskiej, w których udział wzięło 317 osób. Efektem szkolenia jest znaczny wzrost zaangażowania zawodników w kontakty z mediami oraz systematyczność zamieszczania i profesjonalizacja postów sportowców na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Od sierpnia, gdy rozpoczęto realizację szkoleń, łączna liczba osób obserwujących sportowców wzrosła aż o blisko 20%. Profesjonalna komunikacja sportowców w mediach i poprzez swoje media społecznościowe ma przynieść jeszcze większą popularyzację rozgrywek i zwiększenie zasięgu ekspozycji jej sponsorów.

PGNiG już po raz kolejny jest sponsorem tytularnym cyklu turniejów o Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej plażowej. Dyscyplina ta jest spójnym rozszerzeniem zakresu PGNiG jako sponsora szeroko pojętej piłki ręcznej w Polsce. W roku 2020 zorganizowanych zostało 5 turniejów (Inowrocław, Gdańsk, Stare Jabłonki, Warszawa oraz Darłowo). Turnieje zgromadziły rekordową liczbę uczestników i co najważniejsze także nowych klubów piłki ręcznej plażowej. Skuteczna realizacja projektu w trudnym czasie związanym z pandemią koronawirusa w połączeniu ze znacznym wzmocnieniem promocji dyscypliny w mediach (kampanie on-line oraz pierwsza w historii cyklu 3-godzinna transmisja w TVP Sport) przyczyniła się do realizacji głównych celów projektu, jakim jest pozyskiwanie nowych sympatyków dyscypliny, a także jak najbardziej efektywna i atrakcyjna promocja wszystkich sponsorów i partnerów projektu.

Wsparcie nauki i edukacji

PGNiG w tym obszarze wspiera inicjatywy popularyzujące nauki ścisłe, zwiększające dostępność do wiedzy oraz zachęcające do jej przyswajania, takie jak np. pikniki naukowe czy konkursy.

XIII Edycja konkursu „Młody Innowator” 2020 – Hasłem konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną (w skrócie FSNT-NOT) jest „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, a jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV- VIII) oraz ponadpodstawowych (licea i technika). Tematem projektu zgłoszonego w konkursie może być dowolne rozwiązanie polegające na udoskonaleniu już istniejącego lub opracowaniu nowego, mającego cechy oryginalności rozwiązania. Zaleca się, aby rozwiązanie było jak najprostsze. Młodzież uczestnicząca w konkursie wykazuje się aktywnością i dużymi zdolnościami, a wykonane przez nią projekty zaskakują wielu ekspertów z dziedziny techniki i są impulsem dla wielu nowych rozwiązań. Prace laureatów pierwszych miejsc są prezentowane podczas międzynarodowej wystawy IWIS (International Warsaw Invention Show) organizowanej w Warszawie.

PSG realizuje projekt Wirtualne Muzeum Gazownictwa (WMG) – w 2020 r. uruchomiono anglojęzyczną wersję strony. WMG to platforma wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości branży gazowniczej. Adresowana jest do pasjonatów gazownictwa, nauczycieli, uczniów, a docelowo naukowców i badaczy. Na portalu można znaleźć m.in.: wystawy, biogramy postaci związanych z gazownictwem, a także scenariusze lekcji dla nauczycieli. Projekt zdobył liczne nagrody (m.in. w czerwcu 2020 r. wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards 2019).

Wyniki wyszukiwania