Raport Zintegrowany
ESG 2020

Perspektywy segmentu

Polska

Prognozowane wydobycie w Polsce w 2021 r. to 3,8 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem: 0,667 mln ton.

W 2021 r. na terenie działalności Oddziału w Sanoku planowane są prace związane m. in. z:

 • zagospodarowaniem i podłączeniem odwiertów Brzyska Wola 2 i Dąbrowica Duża 3,6 – KGZ Żołynia;
 • zagospodarowaniem odwiertów: Sędziszów (38K, 39K)  OZG Sędziszów – KGZ Czarna Sędziszowska, Kramarzówka 1(K, 2H, 3H) – KGZ Tuligłowy, Korzeniówek 1   – KGZ Pilzno, Przemyśl  (287K, 289K, 290 – KGZ  Przemyśl Zachód, Przemyśl  (303K, 304K) – KGZ  Przemyśl Wschód, Rogoźnica (3K,4K,5K)   – KGZ Zalesie, Nowe Sioło -1 i Mielniki-1   – KGZ Lubaczów, Przemyśl  (299K, 308K) – KGZ Hurko, Przemyśl (291K, 292K, 316K, 317K, 318K) – Przemyśl Zachód;
 • podłączeniem odwiertów: Jastrzębiec 2,3 – KGZ Tarnogród, Wielgoszówka 1K   – KGZ Szczepanów, Draganowa 4K, OZG Draganowa – KRNiGZ Bóbrka – Równe;
 • zabudową dodatkowej sprężarki gazu na OZG Palikówka – KGZ Krasne.

Natomiast w Oddziale Zielona Góra planowane są prace związane m.in. z:

 • rozbudową KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód;
 • rozbudową KRNiGZ Dębno – zagospodarowanie złoża Różańsko;
 • zagospodarowaniem złóż: Kamień Mały, Babimost, Zbąszyń, Rokietnica (wraz z budową rurociągu przesyłowego gazu ziemnego relacji Grodzisk Wlkp. – Kościan), Gryżyna, Czeszów;
 • zagospodarowaniem odwiertów: Wielichowo-8, Koźminiec-1, Grotów (4K, 10 i 12K), Sieraków-2H, Chwalęcin-1K, Borowo-5, Granówko-1, Szczepowice-1, Turkowo-2, Brońsko-30, Paproć-66H;
 • budowa źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ Dębno;
 • modernizacja KRNiGZ Zielin;
 • budowa tłoczni gazu ziemnego na OC KGZ Kościan-Brońsko.

Na terenie swojej działalności Oddziały Wydobywcze PGNiG będą realizowały także inne projekty inwestycyjne mające głównie na celu utrzymanie lub zwiększenie wydobycia węglowodorów – należą do nich m.in. prace z zakresu zabudowy sprężarek gazu czy modernizacji układu rurociągów i gazociągów przesyłowych.

Norwegia

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym PGNiG UN kontynuować będzie, jako partner, wydobycie węglowodorów ze złóż Skarv, Ærfugl, Morvin, Vilje, Vale i Gina Krog, Skogul, Kvitebjorn i Valemon oraz zagospodarowanie złóż Ærfugl Nord i Duva. Trwa również faza przygotowania koncepcji zagospodarowania złóż Tommeliten Alpha, Shrek, Alve Nord i King Lear. Spółka będzie także  prowadzić działania zmierzające do zapewnienia stabilnych, przewidywalnych i długoterminowych dostaw gazu do Polski. Obejmują one zarówno wsparcie przy budowie infrastruktury umożliwiającej fizyczne sprowadzenie norweskiego gazu do Polski, jak i potencjalne akwizycje aktywów produkcyjnych i/lub przedprodukcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W 2021 r. planowany jest wzrost produkcji/eksportu gazu poprzez rozpoczęcie produkcji na złożach Ærfugl (faza 2) oraz Duva, a także rozwój działalności poszukiwawczej na licencjach PL939 (odwiercenie odwiertów poszukiwawczych) oraz PL1009 i PL1064 (przygotowanie do wiercenia zaplanowanego na 2022 r.).

Pakistan

Na 2021 r. w ramach prac rozpoznawczo – eksploatacyjnych zaplanowano ukończenie testów złożowych i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rehman-7 oraz wykonanie otworu eksploatacyjnego Rehman-8 i rozpoczęcie wiercenia otworu Rizq-4. Równolegle do prac wiertniczych, Oddział PGNiG w Pakistanie prowadzić będzie prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych. W ramach kontynuacji prac poszukiwawczych, Oddział w Pakistanie planuje ukończenie interpretacji zdjęć sejsmicznych 3D na obszarze potencjalnego złoża W1 oraz zdjęcia sejsmicznego 2D na obszarze potencjalnego złoża W2. Na bazie wyników tej interpretacji zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze pod przyszłe otwory poszukiwawcze.

W 2021 r. na koncesji Musakhel przewidziane jest rozpoczęcie prac sejsmicznych, które pozwolą podjąć decyzję o wejściu w kolejną fazę poszukiwawczą.

Gazoport_017 Gazoport_017

Ukraina

W 2021 r. planowane jest nabycie udziałów w spółce ERU (Energy Resources of Ukraine) i rozpoczęcie działalności operacyjnej. Dodatkowo w 2021 r. planuje się rozpoczęcie współpracy z firmą Ukrgazwydobywanie na obszarze Zachodniej Ukrainy.

Usługi geofizyczne oraz prace sejsmiczne

Biorąc pod uwagę potencjalne zmniejszenie liczby zleceń w zakresie poszukiwania węglowodorów w Polsce oraz Europie, związane z procesem zielonej transformacji, Geofizyka Toruń będzie kontynuować dywersyfikację rynkową, związaną z poszukiwaniem i intensyfikacją produkcji węglowodorów na świecie. Spółka będzie również oferować zarówno nowe technologie, jak i własne innowacyjne rozwiązania na potrzeby akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. Spółka zamierza maksymalizować wykorzystanie swoich kompetencji i posiadanych rozwiązań technologicznych dla dekarbonizacji sektora energetycznego oraz rozszerzać portfel usług ukierunkowany na takie obszary jak: geotermia, wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla oraz energia wiatrowa. Ponadto będzie umacniać pozycję w obszarze badań geologiczno-wiertniczych i geotechnicznych na lądzie i morzu.

Prace wiertnicze oraz usługi serwisowe

EXALO upatruje możliwości dalszego rozwoju w sferze wierceń geotermalnych oraz wierceń pod podziemne magazyny gazu. Planowane jest umocnienie pozycji podmiotu na rynku geotermalnym, kontynuacja budowania rozpoznawalności marki jako wykonawcy tego typu robót, pozyskanie poprzez zwiększenie konkurencyjności kontraktów na realizację kolejnych otworów. Ponadto, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, EXALO zaczęła przystępować do przetargów na wiercenia „pod klucz” (kompleksowe wykonanie otworu, zaczynając od przygotowania dróg dojazdowych, placu pod wiertnię, zapewnienie niezbędnych serwisów oraz uzbrojenie otworu, w dłuższej perspektywie) na rynkach w rejonach, gdzie występuje zaplecze sprzętowe i operacyjne.

Wyniki wyszukiwania