Raport Zintegrowany
ESG 2020

Model biznesowy

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 102-7
  • GRI 102-9
_12-img-pgnig-pl _12-img-pgnig-pl

W ramach GK PGNiG identyfikuje się pięć segmentów działalności.

Podstawową działalnością segmentu jest pozyskanie węglowodorów ze złóż i przygotowanie produktów do sprzedaży. Segment obejmuje cały proces poszukiwania oraz wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, poczynając od przeprowadzenia analiz geologicznych, badań geofizycznych i wierceń, po zagospodarowanie i eksploatację złóż. Prace prowadzone są we własnym zakresie oraz we współpracy z partnerami na podstawie umów o wspólnych operacjach, w Polsce i na rynkach zagranicznych. W wyniku kriogenicznego przetwarzania gazu zaazotowanego Spółka, oprócz gazu wysokometanowego, pozyskuje takie produkty jak skroplony gaz ziemny LNG, gazowy i ciekły hel oraz ciekły azot. Natomiast podczas oczyszczania ropy naftowej uzyskuje się kondensat ropny, siarkę oraz mieszaninę propan-butan. W segmencie wykorzystywane są pojemności dwóch podziemnych magazynów gazu PMG Daszewo i PMG Bonikowo.

W skład segmentu wchodzą m.in.: PGNiG, PGNiG Upstream Norway AS, PGNiG Upstream North Africa B.V., Geofizyka Toruń sp. z o.o., EXALO Drilling SA.

Więcej informacji

Podstawową działalność segmentu stanowi obrót gazem ziemnym w Polsce i na rynkach zagranicznych. Segment specjalizuje się w sprzedaży gazu wydobywanego ze złóż krajowych lub importowanego. GK PGNiG jest największym dostawcą gazu ziemnego na rynku krajowym. Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność na rynkach zagranicznych w obszarach sprzedaży hurtowej i sprzedaży dla klientów końcowych, poprzez ekspansje spółek zależnych. Ponadto segment prowadzi działalność handlową na rynkach energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO₂, a także ropy naftowej. PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w obrocie giełdowym na Towarowej Giełdzie Energii. W segmencie wykorzystuje się siedem podziemnych magazynów gazu, które zlokalizowane są w Brzeźnicy, Husowie, Kosakowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie i Wierzchowicach, a także świadczy usługę biletową w zakresie magazynowania gazu na rzecz klientów zewnętrznych.

W skład segmentu wchodzą: PGNiG, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (PGNiG OD), PGNiG Sales and Trading GmbH, PST Europe Sales GmbH, Gas Storage Poland sp. z.o.o. (GSP).

Więcej informacji

Podstawową działalność segmentu stanowi dostarczanie siecią dystrybucyjną gazu wysokometanowego i zaazotowanego, a także niewielkich ilości gazu koksowniczego do klientów detalicznych i korporacyjnych. Ponadto segment prowadzi prace związane z rozbudową i modernizacją sieci gazowej oraz dokonuje przyłączeń nowych klientów. Dystrybucją gazu ziemnego zajmuje się spółka zależna – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG), która posiada dominujący udział na rynku. PSG jako Operator Systemu Dystrybucyjnego prowadzi działalność gospodarczą na terenie wszystkich województw w Polsce.

Więcej informacji

Segment obejmuje swym zakresem działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza oraz dystrybucji ciepła. W segmencie realizuje się duże przedsięwzięcia elektroenergetyczne wykorzystujące gaz ziemny jako paliwo. Centrum kompetencyjnym GK PGNiG w dziedzinach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz realizacji projektów z zakresu elektroenergetyki i ciepłownictwa jest PGNiG Termika.

W skład segmentu wchodzą: PGNiG Termika SA i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA.

Więcej informacji

Segment obejmuje działalności niekwalifikujące się do wymienionych wcześniej segmentów, tj. PGNiG SA w części odpowiadającej centrum korporacyjnemu, projektowanie i realizacja obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń dla sektora górniczego i paliwowo-energetycznego, a także świadczenie usług z zakresu branży hotelarskiej i ubezpieczeniowej oraz usług wsparcia dla działalności spółek z innych segmentów.

Jedną z kluczowych aspiracji segmentu w ramach centrum korporacyjnego jest zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych, w tym projektów opartych o paliwa ekologiczne, takie jak wodór, biogaz oraz OZE.

W skład segmentu wchodzą: PGNiG, PGNiG Gazoprojekt SA, Geovita SA, PGNiG Serwis sp. z o.o., PGNiG Technologie SA, Polski Gaz TUW.

Więcej informacji

Wyniki wyszukiwania