Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kalendarium

 

1. 21.01.2020
Trzy koncesje PGNiG UN w ramach corocznej rundy licencyjnej APA 2019

2. 19.03.2020
Wzrost o 3,5% cen i stawek opłat sieciowych w Taryfie Dystrybucyjnej PSG

3. 20.03.2020
Wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, w związku z pandemią COVID-19

4. 30.03.2020
Wygrana PGNiG w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu jamalskiego

 

5. 29.05.2020
Zarezerwowanie przez PGNiG dodatkowych mocy regazyfikacyjnych w Terminalu LNG w Świnoujściu

6. 02.06.2020
Złożenie przez Gazprom skargi o uchylenie wyroku końcowego dotyczącego obniżenia ceny za paliwo gazowe w kontrakcje jamalskim

7. 15.06.2020
Zawarcie aneksu do kontraktu jamalskiego pomiędzy PGNiG a PAO Gazprom/000 Gazprom Export i zwrot na rzecz PGNiG ok. 1,5 mld dolarów

8. 16.06.2020
Obniżenie o 10,6% ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej PGNiG OD

9. 16.06.2020
Rozpoczęcie negocjacji z Tauron Polska Energia S.A. dotyczących nabycia przez PGNiG 100% udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o.o.

10. 24.06.2020
Podjęcie decyzji przez ZWZ PGNiG o wypłaceniu 520 ml zł dywidendy z zysku

 

11. 23.07.2020
Zawarcie umowy o współpracy oraz zachowaniu poufności z PKN Orlen w zakresie przeprowadzenia procesu due dilligence i zgłoszenia koncentracji

12. 03.09.2020
Podpisanie listu intencyjnego z PKN Orlen dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji budowy elektrowni gazowej i biogazowni

13. 21.09.2020
Aktualizacja prognozy wydobycia gazu ziemnego spółki PGNiG UN

 

14. 21.10.2020
Potwierdzenie umowy z Ørsted Slag & Service A/S na zakup gazu ziemnego przez PST

15. 02.11.2020
Złożenie wniosku o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez PAO Gazprom/000 Gazprom Export

16. 17.12.2020
Obniżenie o 4,5% ceny za paliwo gazowe w Taryfie Detalicznej PGNiG OD

17. 22.12.2020
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka „C”

Wyniki wyszukiwania