Raport Zintegrowany
ESG 2020

O Grupie PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) ma siedzibę przy ul. Marcina Kasprzaka 25 w Warszawie. Jest Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej PGNiG (GK PGNiG, Grupa). Akcje PGNiG SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od ponad 15 lat. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa.

  • GRI 102-1
  • GRI 102-2
  • GRI 102-3
  • GRI 102-4
  • GRI 102-5
  • GRI 102-6

PGNiG zadebiutowało na GPW 23 września 2005 r. Spółka od razu weszła do indeksu największych spółek WIG20, a jej kapitalizacja w pierwszym dniu notowań wyniosła 22,5 mld zł. Ponad piętnaście lat później rynek wycenia PGNiG na 37,4 mld zł, a więc o ok. 15 mld zł więcej niż w dniu debiutu (kapitalizacja spółki na zamknięciu notowań 14 czerwca 2021 r.).

37,4 mld zł

kapitalizacja PGNiG

Przez ten cały czas PGNiG łączy troskę o bezpieczeństwo energetyczne kraju ze wzrostem wartości spółki dla akcjonariuszy. Grupa konsekwentnie realizuje oba te cele: dywersyfikuje źródła zaopatrzenia w gaz ziemny, stale rozwija nowe segmenty rynku energetycznego, a jednocześnie dba o swoją stabilność finansową, dzieli się zyskiem z akcjonariuszami oraz dba o swoje otoczenie.

W tym okresie od początku istnienia RESPECT Index, czyli od 2009 r. Spółka wspierała i uczestniczyła w pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek odpowiedzialnych. Projekt RESPECT Index zawierał spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony oraz zachowujące wysoką jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Przez cały czas istnienia tego indeksu PGNiG w każdej edycji pozytywnie przechodził weryfikację do uczestnictwa w tym projekcie.

Od 3 września 2019 r. GPW rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG, zastępując nim dotychczasowy RESPECT Index. Nowy indeks obejmuje spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, w tym PGNiG. Wagi spółek w indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Więcej na temat udziału PGNiG w indeksach giełdowych tutaj.

PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i jedną z największych spółek notowanych na GPW. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki Grupy, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, jak również produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, dlatego też podejmuje niezbędne działania, które mają zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. Grupa PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych głównie za pomocą sieci dystrybucyjnych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG posiada oddziały i zagraniczne przedstawicielstwa firmy w Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji, Belgii, na Białorusi i Ukrainie oraz udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG jest również jedynym właścicielem PGNiG Upstream Norway AS (PUN), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim oraz PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) zajmującej się handlem gazem za granicą do odbiorców hurtowych. Co więcej, spółka PST prowadzi działalność handlową na światowym rynku LNG poprzez oddział w Londynie.

Dane jednostki dominującej

Nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy (aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

KRS: 0000059492

Strona www: www.pgnig.pl

Relacje Inwestorskiech: ri@pgnig.pl

Wyniki wyszukiwania